Welkom

Klein Grondbezit Sommelsdijk is een vereniging die door het verhuren van grond mensen in de gelegenheid stelt hun “groene” hobby uit te oefenen. Klein grondbezit biedt hiertoe een aantal verschillende mogelijkheden. De vereniging beschikt over:

  • Hoven op het hovencomplex aan de Molenweg
  • Meetjes en weitjes aan de Molenweg en de hoge Molenwerf
  • Percelen voor een schuur op ‘Knorrenburg’

alle locaties Kleingrondbezit Sommelsdijk

alle locaties Kleingrondbezit Sommelsdijk

Alle gronden liggen aan de rand van Sommelsdijk en worden door middel van een huurovereenkomst verhuurd aan leden.

De vereniging Klein Grondbezit is opgericht in 1919. De landarbeiderswet van 1918 ligt hieraan ten grondslag. De statutaire naam van de vereniging luide : “Vereniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders en andere werknemers te Sommelsdijk“ in de volksmond “Klein Grondbezit“ genoemd.

In die tijd had men een hof of een meetje om voor de dagelijkse kost te zorgen. Knorrenburg, de naam doet het al vermoeden, was de plaats waar men een varken vetmestte.

Tegenwoordig worden de gronden hobby-matig gebruikt en is men voor de eerste levensbehoefte niet meer aangewezen op het hof, het meetje of een varken uit Knorrenburg. Toch zijn er nog veel mensen die voor hun hobby graag een stukje grond huren.