De mogelijkheden

Om in aanmerking te komen voor een hof, een meetje, een weitje of een plaats op Knorrenburg moet men lid worden van de vereniging en kan men zich aanmelden bij de secretaris.

Voor een plaats op Knorrenburg, een meetje of een weitje bestaat al jaren een wachtlijst. Voor een hof kan men eigenlijk vrij snel in aanmerking komen en is er nauwelijks een wachtlijst.

TARIEVEN EN INFORMATIE.

De vereniging wordt bestuurd door een uit de leden gekozen bestuur, dat bestaat uit zes bestuurs-leden,  en twee, eveneens uit de leden gekozen, commissarissen van toezicht. Eén maal per jaar, of indien noodzakelijk meerdere keren, wordt een algemene ledenvergadering gehouden.

Het huren van een hof, een meetje, een weitje of een perceel op Knorrenburg is voorbehouden aan de leden van de vereniging. Als u dus iets wilt huren moet u lid zijn van de vereniging.

De tarieven die door Klein Grondbezit gehanteerd worden zijn de volgende:

Algemeen:

 • Contributie lidmaatschap van de vereniging Klein Grondbezit € 11,05  per jaar

Hof:

 • Huur van een hof 400m2 € 40,06 per jaar
 • Huur van een hof 200m2 € 21,00 per jaar
 • Opstellen en afsluiten van een huurovereenkomst € 25,00 éénmalig
 • Bijdrage aan onderhoudsfonds hoven € 10,00 per jaar
 • Kosten voor een vergunning voor een schuur of kas, op aanvraag.

Meetje of weitje:

 • Huur meetje of weitje € 5,77 per 100 m² per jaar
 • Perceel grote varieert van 1800 m2 tot 2300 m2
 • Opstellen en afsluiten van een huurovereenkomst € 25,00 éénmalig
 • Bijdrage aan onderhoudsfonds voor paden en dreven € 25,00 per jaar

Plaats op Knorrenburg:

 • Huur plaats op Knorrenburg € 44,00 per jaar
 • Opstellen en afsluiten van een huurovereenkomst € 25,00 éénmalig

De huurpenning worden doorgaans in het voorjaar, eind mei , door middel van automatische incasso geïnd.

Naast deze standaardtarieven kan het zijn dat er in specifieke gevallen nog extra kosten in rekening worden gebracht. Hierbij valt o.a. te denken aan extra kosten voor het hebben van een hobbykas op een hof.

Voor een opstal op Knorrenburg moeten ook gemeentelijke belastingen worden betaald zoals OZB. Deze kosten gaan buiten de vereniging om en moeten uiteraard door de eigenaar van het opstal worden voldaan.