Een Meetje of een Weitje

Een meetje is een stuk bouwland, dat in het kader van de landarbeiders wet, door de vereniging met behulp van de toenmalige gemeenten, van rijkere boeren in pacht of eigendomĀ  is verkregen.

In 1919, toen de vereniging klein grondbezit ontstond, was er wel behoefte bij de ‘armere’ agrarische arbeiders naar een stukje grond om landbouwgewassen te verbouwen en zo wat bij te verdienen. Zo ontstonden dus ook hier meetjes. Later werd ook het houden van hobbypaarden een veel geziene hobby en zo werden sommige meetjes weitjes. In de loop der jaren heeft het bestuur getracht de meetjes en weitjes enigszins te groeperen en bij elkaar te houden.

De vereniging beschikt over drie lokaties waar meetjes beschikbaar zijn. Om precies te zijn beschikt te vereniging over 79 percelen die gebruikt worden als meetje (landbouwgewassen) of als weitje (voornamelijk voor paarden, pony’s en schapen). De oppervlakte van een meetje of weitje varieert van ca. 1.800 – 2.200 mĀ².

De percelen liggen aan de Achterweg, de Molenweg en aan de Staverseweg in Sommelsdijk. Het laatste complex wordt de Hoge Molenwerf en De Beer genoemd. Hieronder ziet u de complexen met meetjes en weitjes.

Meetjes en weitjes
Meetjes en weitjes

Ook voor de meetjes en de weitjes geldt dat er huur betaald moet worden aan de vereniging. Hiervoor wordt u verwezen naar de pagina “de mogelijkheden”. Uiteraard geldt voor de percelen ook dat verwacht wordt van de huurders dat ze hun meetje of weitje netjes bijhouden en schoon houden.